Gezinstherapie

Veel gezinnen gaan weleens door een wat moeilijkere periode. Duurt zo’n periode lang, hebben jullie al veel geprobeerd en komen jullie niet verder? Misschien is het dan tijd voor hulp. 

Gezinstherapie is er voor iedereen in het gezin/ gezin van herkomst. Dit kan zijn ouders met hun kinderen maar ook bijvoorbeeld problemen met je zus of broer. Of je loopt steeds tegen hetzelfde aan met je moeder of vader. 

In gezinstherapie gaan jullie de onderlinge relaties met onderzoeken. Wat gaat er goed tussen jullie? Waar zit ruimte voor verbetering? Ook wordt er gekeken welke individuele problemen er spelen binnen jullie gezin en hoe jullie die samen kunnen oplossen. Het belangrijkste is dat jullie samen op zoek gaan naar de onderlinge interacties en patronen die de problemen veroorzaken om zo verandering teweeg te brengen. Het belangrijkste is om ieders perspectief hierin mee te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. 

Voorbeelden van gezinnen die voor gezinstherapie komen:

- Terugkerende ruzies
- Een kind met mentale problemen en dit heeft weerslag op het gezin
- Verder na een scheiding
- Puberteit
- Ouders zijn het niet eens over de opvoeding
- Kind loopt vast op school 
- Relatieproblemen die invloed hebben op het gehele gezin
- Ouders hebben het gevoel dat ze hun gezag kwijt zijn
- Ingrijpende gebeurtenissen (b.v. verlies, ziekte)
- Samengestelde gezinnen die vastlopen 

Ik werk vanuit een systemisch gedachtengoed, waarbij het probleem nooit alleen staat en zich altijd bevindt in een context. Binnen de context is het belangrijk om alle factoren mee te nemen om zo goed mogelijk de veranderwens te laten slagen. 

Daarnaast werk ik vanuit verschillende methodieken:

De narratieve methode gaat er van uit dat ieder mens een of meerdere verhalen heeft. De manier waarop mensen hun verhaal vertellen bepaalt hoe ze in het leven staan. Samen kijken we terug naar jouw/ jullie verhalen. We bekijken wat belangrijk is in de verhalen en hoe dat op dit moment onder druk is komen te staan. Als de wijze waarop verhalen ervaren worden veranderd, is het makkelijker om de pijn en het verdriet te dragen en te delen met elkaar.

Emotionally Focused Therapy is een effectieve vorm van relatie-en gezinstherapie, gericht op emoties en de verbindingen onderling. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping: de basis van iedere relatie. Lees verder op:  Gezinstherapie | EFT 

Verbindend gezag is een programma o.a. gericht op het doorbreken van de machteloosheid van ouders/opvoeders. De methode is gebaseerd op de voorvechters van Geweldloos verzet als Gandhi en Martin Luther King. Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet is gebaseerd op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse en is vrij van iedere vorm van geweld. Fysiek geweld en het gebruik van dreigende, vernederende of beledigende woorden worden vermeden, escalaties worden voorkomen.

  Relatietherapie

  Relaties gaan altijd gepaard met goede en minder goede periodes.  Als de problemen groter worden of langer duren, kan het fijn zijn hier hulp bij de krijgen. Uiteraard heeft het de voorkeur dat jullie samen komen. Binnen de gezamenlijke gesprekken lukt het vaak om inzicht en bewustzijn te krijgen op terugkerende patronen en dynamieken tussen jullie, hierdoor ga je elkaar beter te begrijpen en daardoor meer verbinding te ervaren. 

  Relatietherapie is gericht op jullie partner-relatie en soms is er ook aandacht voor jullie relatie als ouders.
  Het komt bij relatieproblemen voor dat je partner (nog) niet mee wilt naar therapie. Dan is het ook altijd mogelijk om zelf te komen om te reflecteren op de relatie en te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de therapie vorm te geven. 

  Voorkomende situaties waarbij mensen voor relatietherapie kiezen: 

  • Jullie willen "de sleur" doorbreken 
  • Jullie willen beter kunnen communiceren
  • Jullie hebben vaak ruzie en zouden anders met elkaar willen omgaan
  • Er is ontrouw geweest en jullie willen werken aan herstel
  • Jullie verlangen naar meer intimiteit 
  • Er zijn moeilijke dingen (b.v. overlijden, ziekte) gebeurd en nu zijn jullie elkaar kwijt geraakt en jullie willen in verbinding komen
  • Jullie relatie komt in een andere fase. Bijvoorbeeld door de komst van de kinderen of de kinderen gaan uit huis. Hoe wil je verder met elkaar?
  • Een van de partners heeft mentale problemen die invloed hebben op de relatie. 
  • Jij of je partner/ Jullie willen niet meer samen verder. Hoe ga je uit elkaar zodat iedereen zijn leven weer vorm kan gaan geven en hoe geef je je relatie vorm als jullie geen partner meer zijn maar wel ouders van de kinderen. 

  Binnen relatietherapie maak ik altijd gebruik van het systemische gedachtengoed, een probleem staat nooit op zichzelf maar speelt af binnen de context. Ik vind het belangrijk jullie context goed te begrijpen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij jullie veranderwens. Daarnaast maak ik gebruik van EFT (Emotionally focused therapy). Dit gaat altijd over vastgelopen patronen in een relatie. Binnen de gesprekken wordt je bewust en krijg je inzicht over jou/ jullie patronen en de daarbij gekoppelde emoties. Hierdoor wordt er ruimte gemaakt voor andere patronen/ keuzes en daarmee een veiligere verbinding samen. Lees verder op: Relatietherapie | EFT

  Daarnaast werk ik met de methodiek ACT (Acceptance en Commitment Therapy). Het helpt om samen te zoeken naar wat er belangrijk is voor je en hoe dit overeenkomt bij elkaar. Lees verder: Wat is ACT? - ACT in Actie

  Individuele therapie, coaching en begeleiding

  Je ervaart problemen in je leven...je loopt vast. Mogelijk ervaar je mentale en/of fysieke klachten zoals onrust, twijfel, vermoeidheid, angst etc. De klachten kunnen tot uiting komen op verschillende leefgebieden: bij je vrienden, in je relatie, bij familie, de opvoeding van de kinderen, in vrije tijd of op je werk. 

  Het doel van therapie is reflecteren, inzicht en bewustzijn krijgen in de situatie. We steken in op het vergroten van de mogelijkheden om anders om te gaan met de situatie en hiermee je veerkracht te vergroten. Vanuit het systemische gedachtengoed bekijken we altijd samen in welke context je problemen plaats vinden om zo alle factoren mee te nemen in de veranderwens. 

  Situaties waarbij ik een steuntje in de rug kan geven:

  • Vragen als "wat wil ik eigenlijk"
  • Balans vinden
  • Stress 
  • Patronen en valkuilen doorbreken
  • Niet lekker in je vel zitten
  • Relatie problemen of problemen met je omgeving waar je je vinger niet op kan leggen
  • Life events die grote impact hebben zoals; ziekte, verlies van een dierbare, het krijgen van kinderen, een scheiding. 

  Bij Individuele therapie maak ik gebruik van de volgende methodieken: 

  De narratieve methode gaat er van uit dat ieder mens een of meerdere verhalen heeft. De manier waarop mensen hun verhaal vertellen bepaalt hoe ze in het leven staan. Samen kijken we terug naar jouw/ jullie verhalen. We bekijken wat belangrijk is in de verhalen en hoe dat op dit moment onder druk is komen te staan. Als de wijze waarop verhalen ervaren worden veranderd, is het makkelijker om de pijn en het verdriet te dragen en te delen met elkaar.

  EF(I)T (Emotionally focused (individual) therapy) is een vorm van individuele therapie waarbij je actief werkt aan de relatie met jezelf waarbij je ook terugblikt naar wat je hebt geleerd van belangrijke mensen om je heen. Lees verder op: Individuele therapie | EFT)

  ACT (Acceptance & Commitment Therapy) helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten, remmingen weg te nemen, en je te richten op wat belangrijk is in jouw leven. Lees verder op: Wat is ACT? - ACT in Actie

  Kwaliteit heb ik in een hoog vaandel. Daarom ben ik geregistreerd bij verschillende beroepsorganisaties waardoor ik voldoe aan de voorwaarden die zij stellen, zoals de scholingseisen.