Er zijn vele gebeurtenissen die er in het leven voor kunnen zorgen dat je vast loopt of tegen dingen aan loopt. Daarnaast zijn er ook gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het nodig is voor jezelf te zorgen, of voor elkaar te zorgen zodat het weer wat meer in balans komt. Individuele, relatie of gezinstherapie kan je daarbij helpen om probleem niet als probleem op zich te zien maar binnen jouw leefomgeving en de mensen om je heen. 

Individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie kan helpen om daarin verder te komen. Samen gaan we in gesprek waardoor er meer bewustzijn komt, inzicht en handvatten waar je/ jullie verder mee kunnen. Ik hoor of lees graag in (digitale) kennismaking waar je of jullie tegen aan lopen, leg dan uit wat je of jullie kunnen verwachten en vanuit daar bekijken we of we een verdere samenwerking aangaan. Zo kunnen we van beide kanten bekijken of het een passende match is.

Binnen individuele coaching vragen ervaar ik het als een meerwaarde dat ik gezins-en relatietherapeut ben. We kunnen je coaching vraag daarmee altijd in de context van je omgeving zetten. Familie, vrienden, werk hebben invloed op hoe het met je gaat en naar hoe je naar jezelf kijkt.
 

Binnen mijn werk gebruik ik de volgende methodes:

De narratieve methode gaat er van uit dat ieder mens een of meerdere verhalen heeft. De manier waarop mensen hun verhaal vertellen bepaalt hoe ze in het leven staan. Samen kijken we terug naar jouw/ jullie verhalen. We bekijken wat belangrijk is in de verhalen en hoe dat op dit moment onder druk is komen te staan. Als de wijze waarop verhalen ervaren worden veranderd, is het makkelijker om de pijn en het verdriet te dragen en te delen met elkaar.

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een effectieve vorm van relatietherapie, gericht op emoties en de verbinding tussen jou en je partner. Tijdens de therapie werken jullie samen aan onderling vertrouwen, veiligheid en verdieping: de basis van iedere relatie. (www.EFT.nl). Dit komt voort uit het gedachtegoed van de narratieve therapie. 
 

Acceptance Commitment therapy (ACT):
Deze vorm van therapie helpt je afstand te nemen van je gedachten en er flexibeler mee om te gaan. Vaak willen we namelijk van onze gedachten af en proberen ze dan te controleren.

 

Verbindend gezag:

Het programma is o.a. gericht op het doorbreken van de machteloosheid van ouders/opvoeders. De methode is gebaseerd op de voorvechters van Geweldloos verzet als Gandhi en Martin Luther King. Nieuwe autoriteit en Geweldloos Verzet is gebaseerd op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse en is vrij van iedere vorm van geweld. Fysiek geweld en het gebruik van dreigende, vernederende of beledigende woorden worden vermeden, escalaties worden voorkomen.

 

Overige:

Daarnaast heb ik meerdere cursussen gedaan gericht op gezinnen, relaties, jongeren, coaching en ben ik Signs of safety getraind. Ook maak ik gebruik van Familieopstellingen, werk ik met een taal erbij en andere informatie en oefeningen die door ervaring op mijn pad zijn gekomen.